ГоловнаДІЯЛЬНІСТЬОСВІТНІ ПОСЛУГИ
 Версія для друку

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВЧАННЯ :

  1. Перелік категорій осіб, які проходять навчання
  2. План комплектування Центру слухачами. Розпорядження  Івано-Франківської ОДА №587 від 16.11.2020 року.
  3. Ліцензія на освітню діяльність
  4. Витяг з відомостей про право здійснення ФН
  5. Перелік робочих навчальних програм з ФН
  6. Оформлення документів на навчання

 

Відповідно п.2. Статті 91 Кодексу цивільного захисту України, особи керівного складу та фахівці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у перший рік призначення на посаду і періодично один раз на три - п’ять років зобов’язані проходити навчання з питань цивільного захисту у відповідних навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту

Витяги із постанови Кабінету Міністрів України №819 від 23.10.2013 “Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту” (із змінами):
2. Для навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, ДСНС разом з місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування утворює навчально-методичні центри сфери цивільного захисту, до яких належать навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - навчально-методичні центри).
6. Місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання визначають щорічну потребу в навчанні керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, а також забезпечують періодичність його проведення.
7. Навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, здійснюється шляхом проведення функціонального навчання та практичної підготовки.
8. Функціональне навчання - це навчання осіб, які за класифікацією професій належать до керівників, професіоналів і фахівців, з метою набуття та систематичного оновлення спеціальних знань, умінь і навичок з питань цивільного захисту.
11. Перелік категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та періодичність проходження функціонального навчання наведено у додатку 1.
14. Функціональне навчання проводиться з відривом від виробництва із збереженням заробітної плати.
16. Особам, які пройшли функціональне навчання, видається посвідчення встановленого зразка (додаток 2). Відповідний запис про навчання вноситься у трудову книжку.
17. Облік осіб, які зобов’язані проходити функціональне навчання, ведеться центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання.
18. Функціональне навчання осіб керівного складу та фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводиться відповідно до державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС.
Проект державного замовлення з функціонального навчання формує ДСНС та подає його Мінекономрозвитку.
19. Функціональне навчання суб’єктів господарювання проводиться за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

ПосвідченняФН.jpg


Адреса
76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок 62-А
nmc.ivanofrankivsk@dsns.gov.ua

Телефон
+38 (0342) 78-54-67

Факс
+38 (0342) 75-42-06